Πικρός, Γιώργης (1919-2008)

 1. Πρόσωπο
 2. 1919
 3. 09 Φεβρουαρίου 2008
 4. Μασαχουσέτη
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Άγιος Ευστράτιος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης εξορίστων
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)