Το χρονικό της Μακρονήσου : "αδέρφια τους νεκρούς μην ξεχνάτε!" - 1η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, [1974].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πικρός, Γιώργης (1919-2008)
  1. Βαλέτας, Κώστας Γ. (1939-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. [1974]
  1. “Αδέρφια τους νεκρούς μην ξεχνάτε!”

   Αν οι βασανιστές της τετάρτης Αυγούστου είχαν τιμωρηθεί, αντί να επιτραπεί στον αρχιδήμιο Μανιαδάκη να γίνει μέλος του Κοινοβουλίου μετά την απελευθέρωση, αν οι βασανιστές της κατοχής είχαν τιμωρηθεί, αντί ν’ ανακηρυχτούν μεγάλοι πατριώτες μετά την απελευθέρωση, αν οι βασανιστές της Μακρονήσου είχαν τιμωρηθεί αντί να ονομαστούν δημιουργοί του “Νέου Παρθενώνα της εθνικοφροσύνης”. Ασφαλώς οι βασανιστές της 21ης Απριλίου πολύ θα σκέφτονταν – και αυτοί που έδιναν τις διαταγές και αυτοί που τις εκτελούσαν – αν θα μπορούσαν να διαπράξουν τ’ ανομολόγητα εγκλήματα που διάπραξαν, χωρίς το φόβο πως κάποια μέρα θα λογοδοτήσουν.