Το χρονικό της Μακρονήσου : "αδέρφια τους νεκρούς μην ξεχνάτε!" - 2η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1975.

  1. Έκδοση
    1. Βαλέτας, Κώστας Γ. (1939-)
  2. 2η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1975