Ιστορία της Μακρονήσου - Ανατύπωση. - Αθήνα: Δωρικός, 1974.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Μάργαρης, Νίκος (1922-2004)
 3. Ανατύπωση
  1. Αθήνα
  1. Δωρικός
 4. 1974