Άγιος Δημήτριος Καστοριάς

  1. Περιοχή
  2. Ελληνικά
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Καστοριά (Νομός)
    1. 736615 ⟶ Ágios Dimítrios
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA