Πως εφθάσαμε εις τας μάχας του Γράμμου και Βίτσι το 1948 και 1949 - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μαντάς, Χρήστος Θ. (1895-)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1950