Μαντάς, Χρήστος Θ. Πως εφθάσαμε εις τας μάχας του Γράμμου και Βίτσι το 1948 και 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαντάς, Χρήστος Θ. (1895-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία, Δυτική
  2. Πελοπόννησος
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0536
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA