Κυπαρίσσι Γρεβενών

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Γρεβενά
  1. Το Κυπαρίσσι είναι ορεινός οικισμός του νομού Γρεβενών και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Γρεβενών (πρόγραμμα Καλλικράτης). Παλαιά ονομασία "Μπίσοβο". Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού, στα όρια με τον Νομός Κοζάνης, στις ανατολικές απολήξεις της Βόρειας Πίνδου, ΒΔ της πόλης των Γρεβενών.

   Wikipedia
  1. Q12282963 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 735726 ⟶ Kyparíssi
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA