Ανθοχώρι Κοζάνης

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Κοζάνη (Νομός)
  1. Το Ανθοχώρι Κοζάνης έχει υψόμετρο 670 μέτρα και 50 μόνιμους κατοίκους. Εντάχθηκε το 1986 στο Δήμο Τσοτυλίου απο τις πρώτες κοινότητες που είδε θετικά το θεσμό των συνενώσεων Δήμων και κοινοτήτων.

   Το Ανθοχώρι βρίσκεται 4,5km νότια του Τσοτυλίου. Καταλαμβάνει 16τ.km, από αυτά τα 4,5τ.km είναι γη καλλιεργήσιμη και 4τ.km δάση γενικά η εδαφική περιοχή είναι πεδινή. Το χωριό συνορεύεται με τα χωριά Παρόχθιο(Σιγκόλι),Λουκόμι,Τσοτύλι,Ρόκαστρο,Φυτώκι της επαρχίας Βοίου και με τα χωριά του νομού Γρεβενών: Δασάκι,Κριθαράκια και Κλιματάκι.

   Ως κοινότητα αναγνωρίστηκε με το Β.Δ της 19/12/1918,ΦΕΚ. Α'260/1918 όπου υπάγονταν και τα γειτονικά χωριά Παρόχθιο και Φυτώκι.Το παλαιό όνομα του χωριού είναι "Τσακνοχώρι" όπου με το Β.Δ τις 28/04/1954,ΦΕΚ.Α'91/1954 μετανομάστηκε σε Ανθοχώρι.

   Από την ιστοσελίδα "Ανθοχώρι Κοζάνης"
  1. 736774 ⟶ Anthochóri
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA