Νίκος Τριανταφύλλου, Συνταγματάρχης του ΔΣΕ : ένας φλογερός επαναστάτης - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2018.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Φωκίδας
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 2018