Πασπαλιάρης, Φάνης (1925-2016)

  1. Πρόσωπο
  2. 1925
  3. 16 Σεπτεμβρίου 2016
  4. Τρίστενο Ζαγορίου
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)