Μάχη των Λεχαινών (Ιούνιος 1948)

  1. Γεγονός
  2. Στρατιωτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. 07 Ιουνίου 1948
  4. 08 Ιουνίου 1948
  5. Λεχαινά
  6. Ελληνική Χωροφυλακή - Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ) - Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)
  7. Ελληνικά
    1. Η μάχη των Λεχαινών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 8 Ιουνίου 1948 όταν ένα τάγμα του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου επιτέθηκε στην κωμόπολη της Ηλείας. Η πόλη καταλήφθηκε για λίγες ώρες και σκοτώθηκαν από τους αντάρτες 30 περίπου μέλη της χωροφυλακής και των τοπικών ΜΑΥ.

  8. Original: AltSol Company - Rules: RDA