Από το λεύκωμά μου : η βιογραφία και εμπειρία του δραματικότερου Έλληνα πολιτικού κατάδικου - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1972.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μουτσογιάννης, Ευστράτιος Ι. (1926-)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1972