Μυριβήλης, Στράτης (1890-1969)

  1. Πρόσωπο
  2. 30 Ιουνίου 1890
  3. 19 Ιουλίου 1969
  4. Συκαμιά Λέσβου
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας