Ανοστάλγητες ενθυμήσεις : το ξεσπίτωμα, από πόρτα σε πόρτα, γυρεύοντας γιατρό - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1979.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μποσινάκος, Γιώργος Αθ. (1903-2002)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1979