Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ)

 1. Οργανισμός
 2. 1970
 3. Αθήνα
  1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ως νομικό πρόσωπο, προϋπήρχε της κρίσης, αλλά με άλλη επωνυμία. Είχε ιδρυθεί το 1970 με την επωνυμία «Γενική Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων», ως θυγατρική εταιρεία παραγωγής ταινιών μιας κρατικής τράπεζας, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), στο πλαίσιο της τότε κρατούσας αντίληψης για τη βιομηχανική «διάσταση» του κινηματογράφου, η οποία κατά την περίοδο της δικτατορίας παρουσίασε περιορισμένο κύκλο δραστηριοτήτων...

   Από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΚ
  1. 137533332 (Corporate) ⟶ Hellēniko Kentro Kinēmatographou
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA