Με τους αντάρτες στη δυτική Μακεδονία : αναμνήσεις από κατοχή, εμφύλιο, Τασκένδη - Επανέκδοση. - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα], 2010.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κωστόπουλος, Τάκης [Χρήστος] (1923-)
  3. Επανέκδοση
    1. Αθήνα
    1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
  4. 2010