Ελληνική Κοινότητα Πράγας

 1. Οργανισμός
 2. 1990
 3. Πράγα
 4. Τσεχία
  1. Ζησάκη-Healey, Τασούλα (1949)
  1. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας (Řecká obec Praha) ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία από τις μεγαλύτερες Κοινότητες της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσεχίας, με δικό της ανεξάρτητο Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ’ αριθ. πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εμπ.μητρ.) 26538458 στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχίας.
   Στην Τσεχία διαμένουν περίπου 3 500 Έλληνες, από τους οποίους 800 μένουν στην Πράγα. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας δραστηριοποιείται με ποικίλες εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν στη σωστή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, γλώσσας και ιστορίας. Οι στόχοι της ΕΚ της Πράγας δεν είναι όμως, μόνο η προβολή του Ελληνισμού αλλά και οι καλές σχέσεις με τους Τσέχους φίλους μας και γενικά με τον τσέχικο λαό. Ο πυρήνας της Κοινότητας αποτελείται από μέλη τα οποία ήρθαν στην φιλόξενη αυτή χώρα ως πολιτικοί πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο πόλεμο, (1946-1949) στην Ελλάδα. Τα παιδιά τους και αυτοί που δεν επαναπατρισθήκανε συνεχίζουν να ζουν και δημιουργούν στη δεύτερη πατρίδα τους, την Τσεχία. Η ΕΚ της Πράγας, όπως και γενικά η ελληνική μειονότητα στην Τσεχία, πάντα είχε και έχει αρμονικές σχέσεις με το λαό της Τσεχίας. Τα μέλη της μιλούν άπταιστα τσεχικά και ελληνικά. Αισθάνονται και στους δύο πολιτισμούς άνετα και ζουν με τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα και των δύο λαών.

   Από την ιστοσελίδα του φορέα
  1. 154106432 (Corporate) ⟶ Řecká obec Praha (sdružení)
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA