Ο ελληνισμός στην Τσεχία - Αθήνα: Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας [ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΣΕΕ), 2009.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ζησάκη-Healey, Τασούλα (1949)
    1. Αθήνα
    1. Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας [ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΣΕΕ)
  3. 2009