Γεωγραφική κάλυψη έργων

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες έργων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Τοπικής χρήσης οντολογία του ΑΣΕλΊς με βάση τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρεται ένα έργο σε ένα σημαντικό μέρος των περιεχόμενών του.  Η τοπική αυτή οντολογία διασυνδέεται με τόπους (Place).

  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA