Θεματική κατηγορία έργων

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες έργων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Τοπικής χρήσης οντολογία του ΑΣΕλΊς με βάση γενικές θεματικές κατηγορίες που αναφέρεται ένα έργο σε ένα σημαντικό μέρος των περιεχόμενών του.  Η τοπική αυτή οντολογία διασυνδέεται με έννοιες (Concept), του τύπου Στρατιωτικές διαστάσεις, Προσωπικές μαρτυρίες, Πολιτικές διαστάσεις, κλπ.

  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA