1940-1949

  1. Γεγονός
  2. 1940
  3. 1949
  4. Ελληνικά
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
    1. Αλμυρός -- Ιστορία -- 1940-1949 -- Προσωπικές αφηγήσεις