Η εθνική ταυτότητα των εκπατρισμένων μετά τον εμφύλιο των Ελλήνων : (το παράδειγμα της Πολωνίας) - Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 1995.

 1. Έκδοση
  1. Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. (1955-)
 2. 1995
 3. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 1995
 4. 106 σελίδες χάρτες ; 30 εκατοστά
 5. Διατριβή (Διδακτορική) -- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών,1995 - Συμβουλευτική επιτροπή: Μ.Γ. Μερακλής(επιβλέπων),Γ. Λεοντσίνης,Μ. Τζάνη
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 95-101
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροροφόρησηςΔΙΑ ΣΟΥ
 7. Ψηφιακή πρόσβαση από ΕΑΔΔ
 8. W0565-01
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA