Η εθνική ταυτότητα των εκπατρισμένων μετά τον εμφύλιο των Ελλήνων : το παράδειγμα της Πολωνίας - Λάρισα (Πόλη): Εκδόσεις Έλλα, 1999.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. (1955-)
    1. Λάρισα (Πόλη)
    1. Εκδόσεις Έλλα
  3. 1999