Μουτάκη, Αναστασία [Τασούλα] (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
    1. Ιωαννάκης, Ηλίας Δ. (1961-)
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
    2. VII Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
    1. Μουτάκη, Αναστασία [Τασούλα] (1930-) -- Συνεντεύξεις
Φωτογραφία από το βιβλίο