Ένα παιδί σε χρόνους δίσεκτους - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2017.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαμιχαήλ, Γιάννης Γ. (1940-)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2017
  1. Πρόλογος - Εισαγωγή - Η δεκαετία του 40 - Οι δικοί μας - Το σπιτικό μας - Ο κύκλος μας - Η γειτονιά - Τα μαγαζιά - Επαγγελματίες του δρόμου - Το παιχνίδι - Τα έθιμα - Τα θεάματα - Το Μαρούσι - Το σχολείο - Το κυνήγι - Τα Βούρβουρα - Η Πάρνηθα - Ανεξίτηλες μνήμες - Επίλογος.