Ο Πολύδωρος θυμάται - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις, 1990.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δανιηλίδης, Πολύδωρος (1899-1989)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ιστορικές εκδόσεις
 4. 1990
 5. 299 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.8/4
 6. W0576-01
 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA