Από τον Ιερό Λόχο στους θρυλικούς ΛΟΚ : η πολεμική δράση των Ελλήνων καταδρομέων (1942-1974) - Αθήνα: Δούρειος Ίππος, 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αραμπατζής, Γεώργιος Διον. (1942-)
    1. Αθήνα
    1. Δούρειος Ίππος
  3. 2013