Τραπεζάκι

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Άρτα (Νομός)
  1. Το Τραπεζάκι (Τοπική Κοινότητα Διστράτου - Δημοτική Ενότητα ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ), ανήκει στον δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

   Η επίσημη ονομασία είναι “το Τραπεζάκιον”. Έδρα του δήμου είναι το Βουργαρέλι και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Ηπείρου.

   Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Τραπεζάκι ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Διστράτου, του πρώην Δήμου ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ του Νομού ΑΡΤΗΣ.

   buk.gr
  1. 252698 ⟶ Trapezáki
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA