Κλείτος Κοζάνης

  1. Περιοχή
  2. Ελληνικά
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Κοζάνη (Νομός)
    1. Q12283218 ⟶ Πατήστε εδώ
    1. 735682 ⟶ Kleítos
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA