Διλοχία κυνηγών : στα κρησφύγετα του "Καπετάν Γιώτη" - Αθήνα: Εκδόσεις Λόγχη, 2011.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βακαλόπουλος, Γεώργιος Δ. (1926-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Λόγχη
  3. 2011