Δύο χρόνια πολέμου της Ελλάδος εναντίον του κόκκινου φασισμού - Ψηφιακή ανατύπωση της εκδόσεως του 1948. - Θεσσαλονίκη: Χωρίς όνομα, 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Γ΄ Σώμα Στρατού
  3. Ψηφιακή ανατύπωση της εκδόσεως του 1948
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Χωρίς όνομα
  4. 1948