Ο αληθινός Γράμμος : θρύλος και πραγματικότητα 1940 - 1949 - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπίμπης, 2005.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαϊωάννου, Αχιλλέας (1918-2014)
  3. 1η έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Μπίμπης
  4. 2005