Ρούσσης, Γιάννης Γ. (1915-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1915
 3. Μέση Ανατολή - Πελοπόννησος
 4. Έλληνας
 5. Αστυνομικός
 6. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 9. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 10. Άνδρας
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. Αστυνομία Πόλεων
  1. au.28523 ⟶ Ρούσσης, Γιάννης Γ., (1915- )
 11. Original: AltSol Company - Rules: RDA