Δρακονταειδής, Φίλιππος Δ. (1940-)

  1. Πρόσωπο
  2. 17 Σεπτεμβρίου 1940
  3. Χαλκίδα
  4. Έλληνας