Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος Αθ. (1934-2018)

 1. Πρόσωπο
 2. 1934
 3. 15 Απρίλίου 2018
 4. Λάρισα (Πόλη)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)