Από τον στόχο της "συμφιλίωσης" στην ένοπλη αναμέτρηση : το ΕΑΜ Χίου (1943-1948) : οργανώσεις, έντυπα και δικαστικές υποθέσεις - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2011.

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Βουγιούκας, Βασίλης
    1. Αθήνα
    1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  3. 2011