Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : 17-20 Απριλίου 2013 : πρακτικά συνεδρίου [στο] Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2014.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Βιβλιόραμα
  4. 2014