Καραγιώργη, Μαρία [Γυφτοδήμου] (1918-2012)

 1. Πρόσωπο
 2. 23 Δεκεμβρίου 1918
 3. 20 Μαίου 2012
 4. Μηλιές Πηλίου
 5. Μηλιές Πηλίου
 6. Ελληνίδα
  1. Καραγιώργης, Κώστας (1905-1954)
  1. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)