Η πολυεπίπεδη δράση των φοιτητών της Θεσσαλονίκης την περίοδο της γερμανικής Κατοχής

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λυγούρα, Αναστασία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Φοιτητικές διαστάσεις
  2. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0603/24
  1. Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η δράση των φοιτητών της Θεσσαλονίκης την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Δράση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυεπίπεδη, καθώς οι νόμιμες φοιτητικές διεκδικήσεις μαζί με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις παράνομες πράξεις αμφισβήτησης της γερμανικής κατοχής, συνθέτουν το τρίπτυχο της αντιστασιακής τους πορείας.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου