Μανουσάκης, Βασίλης Γ. Παράγοντας για τις αρχές Κατοχής : γερμανικές παραγγελίες και ελληνική βιομηχανία, 1941-44

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μανουσάκης, Βασίλης Γ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0603/25
  1. Ως τμήμα της «Νέας Ευρώπης» του Άξονα, η Ελλάδα έπρεπε να «συνεισφέρει» ότι μπορούσε στην πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας κατά κύριο λόγο και της Ιταλίας δευτερευόντως. Η «συνεισφορά» αυτή ωστόσο δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί με απόλυτη ακρίβεια σε νόμισμα. Ακόμα δυσκολότερο είναι να υπολογιστεί το ακριβές ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ που κατέληξε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις αρχές κατοχής. Φαίνεται πάντως ότι το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από εκείνο αρκετών δυτικών χωρών. Μια χώρα φτωχότερη όπως η Ελλάδα 
   είχε βεβαίως λιγότερες δυνατότητες για να παραχωρήσει περίσσευμα παραγωγής χωρίς να κινδυνεύει με λιμοκτονία του πληθυσμού της. 

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

    

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου