Οι λογοτέχνες στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2019.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μόσχος, Βασίλης Αθ.
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύγχρονη Εποχή
 4. 2019
  1. Πρόλογος
   Εισαγωγή
   Ο πόλεμος του '40 και η γερμανικη επίθεση
   Η Κατοχή
   Η καμπή της Απελευθέρωσης και η αναμέτρηση των Δεκεμβριανών
   Η μεταδεκεμβριανή περίοδος
   Ο αγώνας του ΔΣΕ
   Η διεθνής παράμετρος
   Το οργανωτικό σκέλος: Κατευθύνσεις, αναπροσαρμογές και εφαρμογή
   Ανακεφαλαίωση και αποτιμήσεις
   Πηγές
   Βιβλιογραφία