Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950 - Αθήνα: Η Καθημερινή, 1999.

  1. Έκδοση
  2. Περιοδικό έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Η Καθημερινή
  3. 1999