Σαλλάς, Γιάννης (1909-1949)

 1. Πρόσωπο
 2. 1909
 3. 18 Οκτωβρίου 1949
 4. Ικαρία
 5. Σάμος (Νησί)
 6. Έλληνας
  1. Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση (ΑΣΟ)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)