Ο Γιάννης Σαλλάς στις ατραπούς της ιστορίας : Μέση Ανατολή 1941-1945 - Σάμος 1947-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιππότη, 2019.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κουσίδου, Ντούνια Α.
  1. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Φιλιππότη
 4. 2019
  1. Πρόλογος της Ιστορικού ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
   Συντομογραφίες
   Προδιάθεση
   Μέση Ανατολή - Ενδεικτική αναφορά
   Ο Γιάννης Σαλλάς στη Μέση Ανατολή - Η γένεση των αντιφασιστικών οργανώσεων
   Επιστροφή στην Αθήνα - Η υπεράσπιση της ΑΣΟ
   Ο Γιάννης Σαλλάς στη Σάμο
   Η συνύπαρξη
   Επιλεγόμενα
   Βιβλιογραφία
   Αλφαβητικό ευρετήριο