Γιάννης Σαλλάς : ο ηγέτης της Ελληνικής Μέσης Ανατολής και του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου - Ικαρίας - Αθήνα: "Νέα Ικαρία", 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χριστάκος, Νίκος Κ.
  1. Αθήνα
  1. "Νέα Ικαρία"
 3. 2005
 4. 144 σελίδες
 5. W0610-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA