Ασέα Αρκαδίας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Αρκαδία (Νομός)
  1. Η Ασέα (παλαιότερα Καντρέβα) είναι ένα χωριό στο Νομό Αρκαδίας. Βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Πελοποννήσου. Απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη και 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ο πληθυσμός της περιλαμβάνει 167 κατοίκους στην Ασέα και 56 στην Κάτω Ασέα (απογραφή 2001). Λόγω του φυσικού κάλλους και του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι.

  1. au.42338 ⟶ Ασέα (Αρκαδία)
  1. Q692454 ⟶ Ασέα Αρκαδίας
  1. 264513 ⟶ Aséa
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA