Μακρύς ο δρόμος για την Ιθάκη : πολιτική ξενιτιά, 1950-1974 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2019.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λατίφη-Τέντα, Κατίνα
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 4. 2019
 5. 464 σελίδες 21 εκατοστά
 6. Μαρτυρίες : Αλεξάνδρεια
 7. 978-960-221-832-7
 8. W0614-01
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA