Παράταιρη επανάσταση : σημειώσεις για την κοινωνική σύγκρουση 1943-1945 - Αθήνα: Τόπος, 2019.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χλιουνάκης, Γιάννης (1959-)
  1. Αθήνα
  1. Τόπος
 3. 2019
  1. Ένας στοχασμός για την Επανάσταση
   Η ελληνική ιδιαιτερότητα
   Επανάσταση και Αντεπανάσταση
   Δεκέμβρης
   Η ηγεσία
   Επιλεγόμενα