Έχεις φωνή, πρέπει να εξοντωθείς - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αμοιρίδης, Κόλιας (1917-)
  3. 1η έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Επίκεντρο
  4. 2009